Kompletní výsledky jsou k dispozici na http://www.zavody-cpv.cz
1.VO Racek DDM Brno
2.VOKTL Brno
3.VK Slavia Hradec Králové
4.Kotva Plzeň, o.s.
5.VK Kladno
Zneplatnit