Bosna - najdeš si svou pyramidu?

Dospělí Zahraniční

Datum: 26. 4. - 8. 5. 2022

BOSNA 2022 – najdeš si svou pyramidu?
26. 4.  8. 5. 2022
Po dvou letech odkladů konečně vyrážíme. Velký bus, 36 skvělých vodáků. Na většině řek vody spousta. Počasí nebylo úplně jižně balkánské, ale špatné nebylo – kraťasy a sandály jsme užili dosyta, velké lijavce a zimy nebyly. Program jsme stihli, jen velkým busem některé přejezdy byly pomalejší, ale nakonec jsme za tmy vařili jen párkrát. Spaní většinou výborné (kempy i nadivoko). Vodácky byly řeky vodnaté a ne úplně lehké. Na většině řek úžasně čistá voda a i relativní pořádek na březích, paráda. Až v samém závěru řeky špinavé a v okolí skládka, ale i to je Balkán. A i ty pyramidy jsme nakonec viděli 

ÚTERÝ 26.4.
21:00 odjezd z loděnice HK směr Brno, Bratislava a přes Maďarsko a Chorvatsko do Banja Luky

STŘEDA 27.4.
14:00 příjezd k Vrbasu

VRBAS 20 km
Bijeli Buk  Karanovac
Začínáme kousek pod přehradou na dohled peřeji Bijeli Buk. Vody je spousta (určitě přes 100 m3, elektrárna mele), řeka má tah a sílu. Bijeli Buk je parádní, šikmé vlny a silné karfioly. Za chvíli další peřejka pod mostem a tím končí kaňonek pod přehradou. Dál se obtížnost zmírňuje, ale za naší velké vody řeka stále pěkně peláší. Obtížnost se opět zvyšuje v dolním kaňonu Tijesno, ale ani zde žádná záludnost. Končíme na začátku Karanovace v kempu San, kde i spíme.

ČTRVTEK 28.4.
Ráno zastávka v Banja Luce, výměna peněz a rychlá prohlídka hradu. Potom přejezd na Ugar.

UGAR 21 km, 4,5 hod.
most Kneževo - Koričani  přehrada Bočac
Začínáme u mostu – pod mostem je málo vody, ale lodě snášíme pod výtok z elektrárny (kousek pod mostem) a odtud už je vody dost (žádná velká voda, ale ke splutí stačí). Ugar teče parádním hlubokým opuštěným kaňonem, peřeje WW III (IV za větší vody), někde se skály kaňonu přiblíží, potom ale jen klidná voda. Pozor na padlé stromy. Končíme v přehradě Bočac na Vrbasu – přejíždíme na protější (levý) břeh a kousek po proudu končíme, bus parkuje na plácku u silnice mezi tunelem a mostem (vystupování komplikuje bahno na břehu).

Přejezd přes Jajce na horní Sanu (Medljanska Rijeka), spíme na parádním místě (s vodou) v horách na odbočce z hlavní silnice na Mednu.

PÁTEK 29.4.
MEDLJANSKA RIJEKA 12 km
Medna  most před soutokem s Ribnikem
Začínáme u mostu v Medně. Vody je akorát, řeka je úžasně čistá. Hned na začátku je sjízdný jez, za kterým následuje laškovné místo (pod lávkou). Následuje 4 km šluchta pod hradem Prizrenac, místa WW III, po kterých vždy následuje klidnější bazén. Zbytek je rychlá WW I-II. Parádní řeka, končíme u mostu před přítokem Ribnik.

SANA 26 km
Donja Previja  odmorište Sokolovo
Začínáme u hospody na konci Donja Previja, kde řeka opouští silnici. Řeka vtéká do opuštěného údolí mimo vesnice, dvě peřeje (WW II, jinak WW I), pěkné. Dál od Velečevo až pod Ključ nuda (Orlice…), jen peřejka pod hradem. Zajímavé opět až od kamenolomu pod Zgonem – zde začíná nejzajímavější úsek na Saně, úzké údolí, skály až do vody, řeka zrychlí WW I-II, peřejky (jedna těžší WW III). Končíme na odmorišti Sokolovo, parádním místě na spaní na břehu Sany (voda).

SOBOTA 30.4.
SANICA 12 km
Sanica Donja  Vrhpolje
Začínáme nad Sanica Donja u odbočky k mostu. Příště začínat níže na silničce k prvnímu kaňonku. Místní porybný nás nejprve na vodu nechce pustit, že se zde kvůli rybářům pádlovat nesmí, ale nakonec jet můžeme. Vody je dost. Řeka je většinou olej, jen pod Sanica Donja je první krátký kaňonek s peřejkou a za dalším olejem je druhý kaňon, trochu delší. Na koci dva krasové stupně, ten druhý před koncem je vyšší, po prohlídce jedeme. Končíme ve Vrhpolje u mostu kousek před ústím do Sany. Jo a viděli jsme bobra.

DABAR 4 km
SANA 3 km
jeskyně  Sanski Most
Autobusem vyjíždíme ze Sanski Most po šipkách na Dabarskou jeskyni až na téčko, kde se může bus otočit, odtud už musíme lodě asi 1 km snést k vyvěračce. Jeskyně je ohromná. Vody není moc, ale splout jde. První třetina je olej. Potom se řeka rozskotačí, peřejky a stupně se zbytky mlýnů (za větší vody WW III), aby se před ústím do Sany zklidnila opět na olej. Sana už je zde široká řeka a moc neteče. Od kamenolomu ale začne překvapivě poměrně svižně pádit. Končíme v Sanski Most u mostu hlavní silnice na levém břehu u akvaparku.

Přejezd přes Bosanskou Krupu do Bihače, pozdě večer přijíždíme do kempu Kiro rafting nad Bihačem (Golubič).

NEDĚLE 1.5.
Dnes je v plánu Una. Protože na silnici ke Štrbački Buku nesmí náš bus, máme dopravu domluvenou s Kirem. Naším busem jedeme do Orašace, kde přestupujeme do mikrobusů (jeden si připřáhne náš vlek), které nás dovezou až k vodopádu. Silnice podél řeky má asi do půlky nový asfalt, ale stále na ni mohou jen autobusy do 35 lidí. Ke konci silnice je brána, kde se platí vstup do NP (a permit pro pádlování – obojí za nás řeší Kiro).

UNA 17 km
KRATNICA
Štrbaški Buk  Lohovo
Nasedáme kousek nad vodopádem. Vody je hodně, stupeň pod vodopádem a další dva (WW IV) jedou jen dva kajakáři. Dále parádní vodnatá WW III, pěkné vlny. Obtížnost postupně klesá, až pádlujeme po oleji, kde jsou před koncem asi tři vysoké krasové stupně, po prohlídce sjízdné (ten první jedeme vpravo, uprostřed jsou nebezpečná vcucávadla). Končíme v Lohovo – bus parkuje u silnice mezi Gornje Lohovo a Lohovska Brda před nějakým barákem v místě, kde je na mapě symbol zastávky a sem lze přes louku vynést lodě z řeky.

Přejezd na Neretvu (dlouhý – 300 km). Po půlnoci dojíždíme pod Glavatičevo na louku u řeky.

PONDĚLÍ 2.5.
NERETVA 18 km
Glavatičevo  Konjic
Jedna z nejlepších řek Bosny. Máme spoustu vody. Kaňony s vodopády (ze stran), peřeje do WW III. Končíme nad Konjicem – asi 1 km pod mostem pod Spiljani ústí zprava přítok Ljuta a proti tomuto ústí jde na levém břehu cesta od řeky k silnici, kde je štěrkovna.

Přejezd přes Jablanicu do Mostaru (prohlídka) a navečer do Blagaje do kempu Mali Wimbledon.

ÚTERÝ 3.5.
BUNA 5 km
Blagaj  Kosor
Nasedáme u mohutné vyvěračky, hlavní zdejší turistické lákadlo (lodě kousek neseme od centrálního parkoviště, ale není to daleko). Buna je svižná WW I s čistou vodou, příjemné osvěžení. Chtěli jsme dojet až před soutok s Neretvou, ale končíme už v Kosoru, protože dál je silnice podél řeky úzká a bus by neprojel (musel by to objíždět přes Mostar).

NERETVA 20 km
Vrapčiči  Buna Tijesno
Začínáme pod hrází přehrady nad Mostarem (na levém břehu schody v navigaci pod hrází, příjezd přes tržnici ve Vrapčiči). Řeka teče nízkou slepencovou soutěskou (proto byl docela problém se k vodě dostat), místy připomíná Salzu, spousta čisté vody, velký průtok, vodnatá WW II, v peřejích velké vlny. Ještě nad městem je těžké místo Skakala – jedeme úplně vlevo (prohlížení a přenášení vpravo). Průjezd městem je zážitek, a za naší velké vody to není nuda ani vodácky. Pod městem jsou skládky na břehu, ale ještě pod mostem u Bišče Polje je pěkná velká peřej. Dál až k Buna Tijesno je volej, řeka jen rychle teče. Buna Tijesno – unikátní skalní kanál (za naší velké vody téměř zatopený vodou), přes jeho levou hranu ústí Buna do Neretvy. Bez problémů sjíždíme. Přes Buna Tijesno je most – bus přejel na pravý břeh, zde končíme.

Spaní v kempu Mali Wimbledon.

STŘEDA 4.5.
Ráno přejíždíme přes hory na Sutjesku.

SUTJESKA 13 km
DRINA 14 km
Tjentište  Brod
Začínáme u mostu v Tjentište. Na začátku problém se strážcem NP, v NP se nesmí pádlovat (příště začít kousek níže v Kruševo nebo Popov Most, tam už NP není). Vody máme akorát, parádní stav. Rychlá svižná technická WW III(IV), jedna z nejhezčích řek Bosny. Drina je veletok, vodnatá WW II. Končíme vlevo před mostem v Brodu u benzínky.


Spíme v kopci nad Goražde u válečného památníku (za památníkem louka pro stany). Kolem Driny se místo na spaní špatně hledá, protože silnice vede většinou ve stráni vysoko nad řekou.

ČTVRTEK 5.5.
Plánovaná Prača je suchá, protože nové elektrárny. Přes Višegrad jedeme ke klášteru Dobrun, rychlá prohlídka.

RZAV 7 km
Vardište  Donji Dobrun
Rzav má vody málo (vodočet na zasedacím mostě vpravo 22 cm), ale je překvapivě dobře sjízdný. Jedeme na nafukovačkách a z lodi musíme snad jen jednou. Parádní kaňon, peřejky na štěrkových lavicích, ale několikrát se kolmé stěny seběhnou, ale s klidnou vodou. Několik zablokovaných peřejek, nejtěžší pod prvním silničním mostem. Za lepší vody by to bylo WW II,III. Končíme nad klášterem u hospody na křižovatce. Pěší sekce jde po kolejích neprovozované železnice, která vede kaňonem – spousta tunelů (s netopýry), čelovky s sebou.

Odpoledne prohlídka Višegradu (starý most) a potom přejezd směr Sarajevo. V Ustikolina uhýbáme doprava po cestě přes hory a na nejvyšším místě spíme.

PÁTEK 6.5.
ŽELJEZNICA 4 km
Kijevo  Klanac
Začínáme u mostu nad Kijevo. Vodu nějakou má, jedeme přes ves (bordel na březích), lehké (WW I), takže tady ani moc vody potřeba není). Pod Kijevo je na začátku obtížného úseku nad Krupacem (kvůli kterému zde jsme) nový jez, který odvádí vodu (až do Krupace). Zde končíme, dál je málo vody.

FOJNICA 13 km
Kiseljak  Visoko
Začínáme pod Kiseljakem, za posledním kruhovým objezdem je vlevo velký plac u vody. Je to řeka – smetiště se špinavou vodou. Vody je ale dost. Pokud si ten bordel odmyslíme, je řeka pěkná, rychle teče a je na ní několik peřejí WW II(III). Jak se blížíme k Visoko, začínají se v řece objevovat skalní prahy. Nejvyšší stupeň je Mlinovi a je upravený na jez – jedeme zprostředka doleva. Končíme ve Visoko pod mostem cesty od parkoviště u hřbitova, přímo pod pyramidou Slunce. Na levém břehu je velký plac u fotbalového hřiště, tam spíme. Odpoledne výstup na pyramidu Slunce.

SOBOTA 7.5.
Ráno prohlídka tunelů Ravne, potom přejezd na Lašvu.

LAŠVA 6 km
BOSNA 7 km
Kaonik  Perin Han (Zenica)
Začínáme v Kaoniku na přítoku zprava. Opět smetiště a špinavá voda. Ale opět je vody dost. V plánu máme sjet závěrečný „průlom“ Lašvy do Bosny. Za začátku řeka jen rychle teče. Asi v polovině úseku se údolí zúží, ale na začátku „průlomu“ je úplně nový jez – delší vzdutí a ještě vybagrované koryto pod jezem. Ale část pěkného úseku stále zůstává, WW II až na soutok s Bosnou. Bosna je veletok, široká řeka, hodně vody. Je relativně čistá proti Fojnici a Lašvě a voda tolik nesmrdí. I břehy jsou relativně čistší. V řece přibývají skalní prahy, až jsme u dvou vysokých stupňů – cca 500 m WW IV, prohlížíme, jedeme (případně přenášíme) vpravo. Jedeme až k benzínce v Perin Han (okraj Zenice), ještě několik peřejek, ale i dlouhé voleje.

15:00 odjezd domů přes Maďarsko a Bratislavu

NEDĚLE 8.5.
10:00 loděnice HKSUMMARY
na vodě: 17 řek, 222 km
autobusem: 3647 km (z Prahy do Prahy)

KILOMETRÁŽE, PRŮVODCE, MAPY:

Průvodce - hory
Jirásko, L., Leder, L., Lorenc, J.: Jugoslávské hory. 2. vyd., Olympia, Praha 1987.
Kleslo, M.: Bosna a hercegovine, průvodce nejen po horách. PAMIR7000, Havířov 2016
Salihbašič, A.: Bosna a Hercegovina. Vídeň, 2017.

Řeky
DKV-Auslandsführer Band 1b, 1981.
DKV-Auslandsführer Band 5 (Südosteuropa), 1995.
DKV-Auslandsführer Band 5 (Südosteuropa), 2012.

Mapy
www.mapy.cz

Nahrané fotogalerie

Bosna - najdeš si svou pyramidu?

Matěj D.

Prohlédnout

Vzkazy

Vyplňte jméno Vyplňte text vzkazu
Odesláním komentáře souhlasíte se zveřejnením na této stránce · Chráněno pomocí reCAPTCHA · Soukromí · Podmínky

Žádné komentáře