Výsledky ze závodů 2021

   

ČPV 2021 - celkové výsledky            Kompletní výsledky ČPV (celkové i jednotlivých závodů) jsou zde

ČPV Jihlava

C1

  2. Miloš Jenček K1m   6. Robert Janata

K1d

  1. Anežka Dvořáčková

  3. Slon 10. Jakub Silber   2. Aneta Silberová

11. Vašek Šolín

  3. Klárka Dittrichová
12. Michal Jenček

  6. Zuzka Herálecká
K1ž   6. Káťa Čejpová 30. Jirka Hodic   9. Amálie Fléglová
  7. Jana Šimonová 10. Lenka Herálecká
19. Jana Dittrichová C2m   1. Matěj a Michal
21. Gerži K1h   2. Jára Hodek
K1jun   2. Robert Janata   7. Jáchym Silber
C2d   1. Matěj a Petr Dittrichovi   4. Michal Jenček 22. Franta Čapek
 
Pořadí oddílů dospělí         2. místo
                         mládež         1. místo

ČPV Svratka

C1

  1. Miloš Jenček K1m   2. Robert Janata

K1d

  1. Klárka Dittrichová

  3. Slon   8. Michal Jenček   3. Anežka Dvořáčková

10. Vašek Šolín

  4. Aneta Silberová
K1ž   4. Káťa Čejpová 12. Jirka Hodic

  6. Zuzka Herálecká
  7. Jana Dittrichová 24. Jakub Silber   8. Lenka Herálecká
10. Gerži   9. Amálie Fléglová
C2m   1. Matěj a Michal
C2d   1. Matěj a Petr Dittrichovi K1h   2. Jáchym Silber
K1jun   1. Robert Janata   7. Jára Hodek
Pořadí oddílů dospělí         1. místo   4. Michal Jenček
                         mládež         1. místo

ČPV Úhlava

C1

  1. Miloš Jenček K1m   1. Robert Janata

K1d

  1. Aneta Silberová

    4. Vašek Šolín   2. Anežka Dvořáčková

  8. Michal Jenček

  4. Klárka Dittrichová
K1ž   5. Jana Dittrichová 11. Břetislav Grňo

  5. Kateřina Hebelková
15. Jakub Silber
C2m   1. Matěj a Michal 19. Michal Kleiber K1h   2. Ondřej Kleiber
70. Martin Fábera   3. Vojta Šilhan
C2d   1. Matěj a Petr Dittrichovi   4. Jára Hodek
K1jun   1. Robert Janata   7. Jáchym Silber
Pořadí oddílů dospělí         1. místo   2. Michal Jenček 18. Štěpán Halík
                         mládež         1. místo   8. Martin Fábera 33. Franta Čapek

ČPV Teplá

C1

  1. Miloš Jenček K1m   3. Robert Janata

K1d

  1. Aneta Silberová

  13. Břetislav Grňo   2. Anežka Dvořáčková
K1ž   7. Jana Dittrichová

15. Jakub Silber

  3. Klárka Dittrichová
16. Vašek Šolín

  4. Zuzka Herálecká
C2m   2. Matěj a Michal 25. Michal Jenček   5. Kateřina Hebelková
42. Jirka Hodic 14. Lenka Herálecká
C2d   1. Matěj a Petr Dittrichovi
GTX   3. Aleš Hebelka
13. Herálečtí K1h   3. Jáchym Silber
  7. Vojta Šilhan
Pořadí oddílů dospělí         2. místo K1jun   1. Robert Janata 10. Jára Hodek
                         mládež         1. místo   6. Michal Jenček 18. Štěpán Halík

ČPV Střela

C1

  4. Miloš Jenček K1m   5. Břetislav Grňo

K1d

  1. Kateřina Hebelková

    7. Robert Janata   2. Aneta Silberová
K1ž   3. Jana Dittrichová

  9. Michal Jenček

  3. Klárka Dittrichová
11. Jakub Silber

  4. Anežka Dvořáčková
C2m   1. Matěj a Michal 14. Vašek Šolín
15. Jirka Hodic
C2d   1. Matěj a Petr Dittrichovi
GTX   8. Herálečtí K1h   3. Jáchym Silber
  4. Vojta Šilhan
Pořadí oddílů dospělí         2. místo K1jun   4. Robert Janata   5. Štěpán Halík
                         mládež         1. místo   5. Michal Jenček 10. Jára Hodek

ČPV Hamerák

C1

  3. Miloš Jenček K1m   4. Honza Čejp

K1d

  1. Aneta Silberová

  11. Robert Janata   2. Klárka Dittrichová
K1ž   2. Kristýna Baráková

14. Břetislav Grňo

  3. Zuzka Herálecká
  5. Natyna 33. Michal Jenček

  5. Kateřina Hebelková
  7. Julča 34. Martin Skála   6. Anežka Dvořáčková
12. Jana Dittrichová 35. Adam Skála 11. Lenka Herálecká
13. Jana Šimonová 40. Vašek Šolín 13. Terka Bažantová
29. Lenka Švecová 48. Ríša Hajzler 14. Anežka Votýpková
54. Jirka Hodic 15. Amálka Fléglová
K1jun   2. Julča 72. Honza Míl
85. Zdeněk Aur K1h   3. Jáchym Silber
C2m   1. Matěj a Michal 91. Zbyněk Bláha   4. Dan Bláha
99. Jakub Silber   5. Štěpán Halík
C2d   1. Matěj a Petr Dittrichovi 114. Patrik Kalista   8. Matěj Dittrich
  9. Ondra Kleiber
GTX   1. Dan 10. Vojta Šilhan
15. Aleš Hebelka 14. Jára Hodek
16. Herálečtí 26. Vojta Dvořáček
28. Franta Čapek
Pořadí oddílů dospělí         1. místo K1jun   3. Robert Janata 30. Petr Čejp
                         mládež         1. místo   7. Michal Jenček

Vavřinecký potok

K1ž

  2. Jana Šimonová K1m   4. Jakub Skála

  5. Anežka Dvořáčková   5. Vašek Šolín
  5. Lenka Švecová

  6. Roman Müller

  9. Julča   8. Břetislav Grňo
10. Jana Dittrichová 16. Martin Skála
11. Natyna 18. Jakub Silber
13. Aneta Silberová 19. Jirka Hodic
14. Kamča 22. Vojta Šilhan
27. Patrik Kalista

C1

  1. Pavel Nosál 29. Michal Kleiber
  2. Petr Dittrich 30. Robert Janata
  4. Tomáš Vašátko 32. Jáchym Silber

  5. Motěj Novák 44. Ondra Kleiber