Výsledky ze závodů 2014

   

ČPV 2014 - celkové výsledky  Kompletní výsledky ČPV (celkové i jednotlivých závodů) jsou zde
C2d   1. Klárka a Petr Dittrichovi K1m     8. Břéťa Grňo K1ž   4. Jana Dittrichová
18.-20. Míla a Martin Skálovi 

  17. Jakub Silber

  9. Gerži
21.-22. Štichauerovi    18. Vašek Šolín 21. Míla Hajzlerová
23. Jakub a Martin Skálovi    20. Miloš Vrba 23. Aneta Vašátková
  48. Pepíno 61. Jana Šimonová
C1   2. Miloš Jenček   69. Zbyněk Bláha 62.-63. Evča Peterová
  3. Michal Štichauer   90. Petr Sedlák
  8. Tomáš Vašátko 103.-104. Vláďa Siegl
107. Martin Skála  
136.-137. Ríša Hajzler
145. Honza Němec
C2m   3. Martin Smetiprach, Matěj Dittrich K1h     5.-6. Honza Grňo

K1d

  1. Markéta Keprtová
  5. Dan Richter, Aleš Hajzler     8. Martin Pešava   7. Natálie Kleiberová
  11. Pavel Smetiprach 11. Tereza Tlustá
    12. Michal Jenček 14. Nikola Mouleová
  21. Štěpán Hajzler
  28. Jára Smetiprach
  32. Vojta Tlustý
  38. Aleš Hajzler
  47. Marek Matoulek
  52.-53 Robert Janata
Pořadí oddílů dospělí         1. místo   60.-61. Jakub Skála
                         mládež         1. místo   64. Dan Bláha

ČPV Otava - závody zrušeny

Závody mládeže na pionýrské loděnici 
  

ČPV Sázava 
GTX   6. Jana Dittrichová a Jakub K1m   9. Miloš Vrba K1ž 20. Míla Hajzlerová

10. Břéťa Grňo

23. Jakub Silber
C2d   2. Klárka a Petr Dittrichovi
  8. Štichauerovi  K1h   6. Martin Pešava

K1d

  1. Markéta Keprtová
19. Vojta Tlustý   2. Natálie Kleiberová
20. Michal Jenček
C2m   4. Martin Smetiprach, Matěj Dittrich 29. Štěpán Hajzler

C1

  2. Miloš Jenček
  5. Dan Richter, Aleš Hajzler
Pořadí oddílů dospělí         3. místo
                         mládež         1. místo

ČPV Blanice 
C2d   2. Klárka a Petr Dittrichovi K1m   5. Kuba Vondrášek  K1ž   4. Jana Dittrichová
  9. Jakub a Martin Skálovi 

27. Vašek Šolín

12. Jana Šimonová
28. Jakub Silber 27. Martina od Slona
C1   3. Michal Štichauer 38. Miloš Vrba 29. Gerži
  4. Miloš Jenček 46. Pepíno

40. Míla Hajzlerová
  5. Slon 88. Petr Sedlák
13. Vlastík Bloudek 113. Ríša Hajzler
16. Jiřka Bloudková 115. Honza Němec
C2m   1. Martin Smetiprach, Matěj Dittrich K1h   7. Honza Grňo

K1d

  1. Markéta Keprtová
  4. Dan Richter, Aleš Hajzler 18. Michal Jenček   2. Natálie Kleiberová
20. Štěpán Hajzler   6. Nikola Mouleová
Pořadí oddílů dospělí         1. místo 22. Robert Janata
                         mládež         1. místo

ČPV Úhlava 
C2d   1. Klárka a Petr Dittrichovi K1m   5. Břéťa Grňo K1ž   4. Jana Dittrichová
 

17. Jakub Silber

22. Gerži
23. Vašek Šolín
C1   2. Miloš Jenček 24. Vláďa Siegl
  3. Tomáš Vašátko 28. Miloš Vrba

K1d

  1. Markéta Keprtová
  5. Michal Štichauer 40. Pepíno

GTX

19. Dana a Petr Zíkovi
C2m   1. Dan Richter, Aleš Hajzler K1h   1. Honza Grňo
  3. Martin Smetiprach, Matěj Dittrich   5. Pavel Smetiprach
  9. Martin Pešava
15. Michal Jenček
Pořadí oddílů dospělí         1. místo 22. Robert Janata
                         mládež         1. místo 24. Štěpán Hajzler

ČPV Teplá 
C2d   2. Klárka a Petr Dittrichovi K1m   9. Břéťa Grňo K1ž   4. Jana Dittrichová
10. Míla a Martin Skálovi 

11. Kuba Vondrášek

  6. Martina od Slona
19. Vašek Šolín 13. Jana Šimonová
C1   2. Michal Štichauer 28. Miloš Vrba 20. Gerži
  3. Miloš Jenček 36. Ríša Hajzler

27. Míla Hajzlerová
  8. Vlastík Bloudek 37. Petr Sedlák 31. Maruška Němcová
10. Jiřka Bloudková 46. Jakub Minařík 30. Alena Hudcová
56. Adam Skála
GTX 14. Mirka a Petra Rakovi 62. Pepíno
15. Dana a Petr Zíkovi 68. Jirka Myslivec
17. Petr a Tomáš Rakovi 69. Honza Němec
79. Karel Jůzek
K1h   3. Aleš Hajzler

K1d

  2. Markéta Keprtová
  4. Honza Grňo
  9. Pavel Smetiprach
Pořadí oddílů dospělí         1. místo 10. Michal Jenček
                         mládež         2. místo 18. Robert Janata

ČPV Střela 
C2d   1. Klárka a Petr Dittrichovi K1m   6. Břéťa Grňo K1ž   3. Aneta Vašátková
  

  9. Jakub Silber

  6. Jana Dittrichová
C1   2. Miloš Jenček 30. Martin Skála 15. Gerži
  4. Michal Štichauer
  6. Tomáš Vašátko

C2m   1. Martin Smetiprach, Matěj Dittrich K1h   4. Martin Pešava

K1d

  1. Markéta Keprtová
    9. Michal Jenček   5. Tereza Tlustá
12. Honza Grňo
Pořadí oddílů dospělí         1. místo 14. Pavel Smetiprach
                         mládež         1. místo 18. Vojta Tlustý
21. Jára Smetiprach
33. Jakub Skála

ČPV Hamerák 
C1   1. Miloš Jenček K1m   29. Břéťa Grňo K1ž   2. Natálie Kleiberová
  2. Petr Dittrich

  38. Vašek Šolín

  7. Jana Dittrichová
  6. Tomáš Vašátko   50. Honza Grňo   8. Markéta Keprtová
  58. Zbyněk Bláha 17. Aneta Vašátková
  77. Ríša Hajzler

26. Jana Šimonová
  89. Pavel Tlustý 29. Gerži
102. Aleš Hajzler
106. Dan Richter
111. Martin Pešava
128 Patrik Kalista
C2m   2. Dan Richter, Aleš Hajzler K1h   8. Martin Pešava

K1d

  2. Markéta Keprtová
  9. Honza Grňo   3. Natálie Kleiberová
12. Michal jenček

12. Tereza Tlustá
16. Pavel Smetiprach
21. Štěpán Hajzler
Pořadí oddílů dospělí         1. místo 23. Jára Smetiprach
                         mládež         1. místo 40. Dan Bláha

Vavřinecký potok - hlavní závod
C1   2. Martin Smetiprach K1m 17. Jakub Silber K1ž   2. Markéta Keprtová
  3. Tomáš Vašátko

19. Břéťa Grňo

  6. Aneta Vašátková
  5. Petr Dittrich 35. Pavel Tlustý   7. Natálie Kleiberová
  6. Dan Richter 42. Pepíno 26. Evča Peterová
50. Honza Čejp

29. Gerži
C2d   3. Jakub a Martin Skálovi 64. Lukáš Procházka 35. Marie Němcová
  4. Michal a Vendula Štichauerovi 68. Vojta Tlustý
10. Filip a Lukáš Nezbedovi 90. Honza Němec
Kompletní výsledky závodu na Vavřineckém potoce jsou zde