Úrazové pojištění

 

Členové VK Slavia Hradec Králové (sdruženého v ČUS, dříve ČSTV) jsou na akcích klubu pojištěni dle smlouvy, kterou uzavřel ČUS. Bližší informace a pojistná smlouva zde. Pojištění se vztahuje i na nečleny, kteří se účastní akcí klubu.

 

 

Pojištění odpovědnosti za škodu

 

Členové VK Slavia Hradec Králové jsou pojištěni na odpovědnost za škodu vzniklou jinému na zdraví, usmrcením, na věci (jejím poškozením, zničením nebo pohřešováním) v souvislostí s činností klubu.

 

 

Cestovní pojištění

 

Česká unie sportu se dohodla na spolupráci s pojišťovnou Kooperativa. Pro členy našeho klubu jako členy ČUS to znamená, že nyní mohou cestovat do zahraničí oni i jejich rodinní příslušníci s cestovním pojištěním Kolumbus o 20% levněji. Pojištění lze uzavřít pro všechny druhy výjezdů: zahraniční turistické pobyty, aktivní sportovní dovolenou i účast v organizovaných sportovních soutěžích. Neplatí jen pro klubové akce, týká se i individuálních cest našich členů a jejich rodinných příslušníků do zahraničí.

Cestovní pojištění KOLUMBUS lze sjednat pro sportovní aktivity, obsahuje například krytí zásahu horské záchranné služby nebo dvojnásobné krytí v případě, že se úraz stane při dopravní nehodě. Děti do šesti let, které cestují alespoň s jednou dospělou osobou, mají pojištění zdarma a mládež až do 18-ti let má na pojištění 50 % slevu.

Pojištění se uzavírá on-line ZDE.