Šlajsna

 

 

Šlajsna - správným názvem "vorová propust Malšovického jezu" (podrobnější info zde) - je jedinou možností, kde lze v Hradci trénovat na skutečně tekoucí vodě. To nás vedlo koncem roku 2007 společně s ostatními královéhradeckými vodáckými kluby a oddíly k podání žádosti na Povodí Labe o častější otevírání šlajsny pro sportovní účely. Odpověď je níže. Pro častější otevírání šlajsny by bylo třeba změnit manipulační řád Malšovického jezu, což se vzhledem k nízkým průtokům v Orlici, které po naprostou většinu roku nepřevyšují hltnost elektrárny, jeví jako zbytečná práce.

 

 

Stávající pravidla pro pouštění šlajsny:

 

Odpověď Povodí Labe na naši žádost: