PROGRAM
                      

Vodácký divadelní festival

VIII. ročník

Divadélko Jesličky, listopad 2008

     

VK Slavia HK: Kytice - Svatební košile

    

Maria Panno, jsem děvče prosté, nejsem taková jako ty ...  

 

               My se živou si pohrajem!                                    ... a na žulové mohyle zří tělo dívky spanilé.

   

VK Slavia HK: Kytice - Zlatý kolovrat

Otevřte mi dvéře, zbloudil jsem při lovení zvěře!                           ... kam oči a ty hnáty dám?                  

 

  ... za dvě ruce jest!                                                    Podej mi, chlapče, živé vody ... 

   

VK Slavia HK: Kytice - Vodník

                                                           

  Okolo lesa pole lán ...                                                                      brekeke     

    

                      A bude teplá večeře!                               Protože měl v hlavě truňk, omylem do vody žbluňk.

   

 Miláčku, podnapilý jsem pouze z části ...                                        ... a svědkové šneci.                    

   

  Když se vodník ženil, bylo plno slávy ...                                      jako host JITKA HODICOVÁ           

             
         

fotograf: Petr Zitko

     

Kačeři: Svatební salon

www.kaceri-chrudim.info
      
     
PROGRAM